Länk till startsidan

Naturskolans nyhetsbrev december

December 2022

Månadens pedagogiska aktivitet – Gör en foderklocka

I Skåne är det oftast vinter i januari och februari, då behöver många fåglar vår hjälp så låt barnen/eleverna göra foderklockor. Låt dem göra sin egen att ta med hem och hänga utanför sitt eget fönster eller några stycken att hänga på skolgården.

Gör en foderklocka

En bild på en upp och nedvänd kruka med fågelfrön i.

Reportage från fortbildningsdag i Södra Sandby

I våras blev vi kontaktade av rektorerna på Österskolan och Byskolan i Södra Sandby som ville beställa en fortbildningsdag i augusti för sin personal. Temat var hållbar utveckling och de globala målen. Utifrån rektorernas önskemål, årstiden och platsen skräddarsydde vi sedan innehållet på fortbildningen. Dagen inleddes med att Naturskolan höll en föreläsning på temat i Byskolans matsal. Sedan fick deltagarna arbeta i mindre grupper för att lära känna de 17 globala målen med hjälp av den så kallade diskussionskarusellen. Under eftermiddagen fick personalen prova på tre olika aktiviteter utomhus i närområdet som kopplade till olika globala mål; arbeta med biologisk mångfald i närmiljön genom att upptäcka småkryp intill ån (mål 4, 13 & 15); diskutera en pryls livscykel (mål 4, 8, 9, 12 & 13); samt prata om sina tankar och känslor kring de problem mänskligheten står inför (mål 3, 4, 11 & 16). Dagen uppskattades av flertalet deltagare, och skratt och konstruktiva diskussioner avslutade dagen.

Välkommen att höra av er om ni önskar fortbildning!

En illustration av en cirkel med 17 flikar och texten Globala målen för hållbar utveckling.

Kursprogram i januari – håll utkik

Vi arbetar för fullt med kursprogrammet för nästa år och räknar med att kunna lägga ut det på webben någon gång i vecka 3 2023.

Naturskolans kursprogram 2023

Varma julhälsningar från oss alla på Naturskolan!

Anna E, Anna R, Carolina, Lina och Eva

En bild på ett träd med röda julkulor som hänger i grenarna.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: