Länk till startsidan

Lund ska bli klimatneutralt 2030

Idag signerade kommunstyrelsens ordförande ett förnyat kontrakt inom det nationella initiativet Klimatneutrala städer 2030. Totalt 23 svenska städer och flera myndigheter lovar att påskynda sitt klimatarbete.

En man står framför en bakgrund med texten Viable Cities 2030.

Kontraktet skrivs under av Lunds kommun, det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och myndigheterna:

 • Energimyndigheten
 • Vinnova (Verket för innovationssystem)
 • Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket

Kontraktet uppdateras och förnyas därför årligen och gäller gemensamma åtaganden för 2023. Årets viktigaste uppdateringar för vår del är att:

 • Lund numera är en av de 100 städer EU utsett till att bli klimatneutrala till 2030.
 • Vi ska ta fram en klimatinvesteringsplan där vi ska visa hur gröna investeringar gynnar hela Lund.
 • En ny plan för klimatneutralt och cirkulärt byggande leder oss framöver.
 • Arbetet med ett storskaligt innovationsprojekt kopplat till energi och mobilitet i norra Lund har startat.
 • Lund ska jobba för att klimatomställningen förstärks genom sociala perspektiv.

Kontraktet är ett viktigt ställningstagande för att hela Lund ska bli klimatneutralt 2030.

Viable Cities

Lunds klimatkontrakt är en del i ett nationellt initiativ samordnat av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Sammanlagt 23 kommuner skriva under en ett klimatkontrakt eller en avsiktsförklaring om ett kontrakt med sina respektive lokala klimatåtaganden. På Viable Cities hemsida går det att läsa mer om vilka dessa kommuner är, vilka från myndigheterna det är som skriver under, arbetets koppling till EU och mycket mer.

Projektet Klimatneutrala Lund 2030

Klimatneutrala Lund 2030 är ett projekt i Lund som ämnar påskynda klimatarbetet inom frågor som berör mobilitet, energi och konsumtion. Inom ramen för fas två har kommunen valt att ingå i samarbete med Lunds universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kraftringen, Naturskyddsföreningen, Circle Center, med flera.

Lunds klimatmål

Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling innehåller bland annat den övergripande målsättningen att Lund år 2030 är en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.

Viable Cities och Klimatneutrala städer 2030

Läs mer om projektet Klimatneutrala Lund 2030

Ta reda på vilka klimatmål som finns i Lund

Klimatkontrakt 2030

Kontakt

Kontakta projektledare Thea Ohlander Arfwidsson om du är nyfiken på att veta mer om Lunds klimatkontrakt eller Klimatneutrala Lund 2030.
Telefonnummer: 046-359 43 07
E-post: thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: