Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inspirationsträff för fler samarbeten inom Östersjön

Den 17 november anordnade Europa Direkt Lund tillsammans med Föreningen Norden en workshop om transnationellt samarbete i Östersjöregionen och den gröna omställningen. Medverkade gjorde även Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Universitets och högskolerådet, Svenska institutet och Region Skåne.

Ett 30-tal personer sitter vid flera bord och tittar mot två bildskärmar.

Workshoppen som hölls i Malmö samlade omkring 60 deltagare som representerade en bredd av organisationer så som kommuner, myndigheter, företag, näringsliv, klusterorganisationer med flera.

Östersjöstrategin och den gröna omställningen

Dagen inleddes med ett informationspass om Östersjöstrategin och Den gröna given. Därefter följde en diskussion med fokus på erfarenheter av transnationellt samarbete.

Efter lunchen anslöt Lettlands ambassadör i Sverige, Ilze Ruse, till workshoppen och delade med sig av Lettlands styrkeområden inom den gröna omställningen. Hon uppgav även vilka samarbetsområden som är av extra intresse för Lettland.

Vidareutveckling av projektidéer

Under eftermiddagen arbetade deltagarna vidare i mindre tematiska grupper för att vidareutveckla projektidéer inom exempelvis transport, energi och kompetensutveckling. Grupperna redovisade sedan sina resultat.

Som en avslutning på dagen presenterade en rad finansiärer hur olika EU-program skulle kunna finansiera de tematiska områden och utmaningar som grupperna definierat.

Europa Direkt Lund vill rikta ett stort tack till alla som bidrog och hoppas att dagen kan ha sått några frön till framtida samarbetsprojekt inom Östersjöområdet.

Europa direkt Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: