Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Europeiska investeringsbanken och gröna investeringar

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tillsammans med Malmö Stad ordnat en fotoutställning i Malmö som belyser gröna investeringar i Sverige som de finansierat.

En man och en kvinna håller gemensamt i en sax och klipper tillsammans av ett band.

Europa Direkt Lund deltog vid invigningen där kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, och EIB:s Head of Operations Jean-Christophe Laloux invigningstalade och klippte bandet tillsammans.

Modernisering av sjukhus och utbyggnad av förskolor och skolor

Utställningen illustrerade den mångfald av projekt som EIB varit delaktiga i med finansiering, exempelvis många stora infrastrukturprojekt som påverkar människor i hela Sverige men också mindre lokala projekt. För sydvästra Skånes del handlar det bland annat om moderniseringen av Skånes universitetssjukhus i Malmö samt upprustning och utbyggnad av förskolor och skolor i Malmö för att möta behoven av en växande befolkning. Utöver det tillhör Öresundsbron ett av de projekt som satt stor prägel på regionen där EIB varit med och finansierat.

Gröna investeringar

Något som också poängterades, speciellt i det tal Laloux höll, var den omställning och målsättning EIB satt för sina investeringar. Ambitionen var att hälften av EIB:s investeringar skulle gå till projekt för klimatåtgärder och hållbarhet år 2025. Målet nåddes redan 2021. EIB har dessutom slutat att investera i fossila bränslen och projekt som inte uppfyller klimatmålen de har satt upp.

Europa direkt Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: