Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Prisade promenader minskar demenssymtom

Mer ork, ökat självförtroende, tydligare tal och framför allt klart bättre mående. På Ribbingska, ett av Lunds kommuns äldreboenden, pågår ett projekt för att se hur promenader kan lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Nu prisas projektet av BPSD-registret.

– En brukare som är med fick jag i början hålla i och stötta under promenaderna, hen orkade inte gå så långt.
Nu går vi en hel timme och det är jag som får försöka hinna med. Enorm skillnad. För att inte tala om självförtroendet. Brukaren vet precis vad det innebär när jag kommer och håller koll på tiden och dagarna. Även talet har förbättrats avsevärt.

Så säger en av medarbetarna på Ribbingska som arbetar med promenaderna. Projektet initierades av Ribbingskas enhetschef Sara Söderberg och har varit igång i omkring ett år. Fem dagar i veckan promenerar medarbetare med brukare mellan klockan 9 och 17 efter ett schema. Alla brukare på äldreboende har aktiviteter och utevistelse men de brukare som är med i projektet är bedömda av ett multiprofessionellt team som kommit fram till att schemalagda och individuellt utformade promenader skulle kunna hjälpa dem att förebygga eller minska BPSD.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom kan vara till exempel aggressivitet, rastlöshet och vandrande, skrikande och störd dygnsrytm. Symtomens frekvens och allvarlighetsgrad kartläggs enligt ett poängsystem. Poängen för BPSD hos deltagarna i promenadprojektet har sjunkit från 28,45 i oktober 2021 till 20,59 i september 2022.

– Resultatet är fantastiskt, inte bara för brukarna i projektet som mår bättre och är lugnare, utan även för övriga medboende och medarbetare som fått en bättre arbetsmiljö, säger Elin Nilsson som är en av demenssjuksköterskorna i kommunens demensteam.

Innovationspris

Nu har projektet på Ribbingska fått ett innovationspris av BPSD-registret, ett kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom eller kognitiv sjukdom samt att bidra till forskning och utveckling. Promenadprojektet finansieras via statligt stöd som är riktat mot demenssjukdomar. Framöver ska vård- och omsorgsförvaltningen titta på möjligheten att fortsätta projektet och även sprida det till andra äldreboenden.

Råd och stöd vid demens

Dagverksamheter vid demens

Uppdaterad:

Dela sidan: