Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Justering i gatubelysning ger mer ljus

Lunds kommun justerar beslutet om att tända gatubelysningen senare på eftermiddagen och släcka tidigare på morgonen. Från och med slutet av veckan blir fördröjningen 15 minuter i stället för de 30 minuter som infördes för några veckor sedan.

Gaubelysning i gammaldags stil.

– Vi har fått in många synpunkter från kommuninvånarna som visar att känslan av otrygghet har ökat just under den halvtimme varje morgon och kväll då det varit som mörkast. De åtgärder som vi genomför för att minska elanvändningen måste hela tiden vägas mot vår strävan att Lunds kommun ska upplevas som en trygg plats. Därför justeras nu gatubelysningen igen, säger Johan Gomér, gatuchef i Lunds kommun.

Åtgärd för att spara el

Enligt ett tidigare beslut i tekniska nämnden tänds gatubelysningen ungefär en halvtimme senare på eftermiddagen och släcks en halvtimme tidigare på morgonen sedan mitten av november. Beslutet är en av flera åtgärder för att minska risken för elbrist och pristoppar när elanvändningen är som högst, det vill säga morgon och kväll.

Tidpunkten för åtgärden sammanfaller dock med lundabornas väg till och från arbete eller skola, vilket också har framkommit i synpunkter till kommunen den senaste tiden. Någon ökad olycksfrekvens har inte rapporterats under perioden, men känslan av otrygghet verkar ha ökat hos invånarna.

Ändras från 30 till 15 minuter

Med bakgrund av detta justeras nu tiden för när belysningen är tänd. Från och med torsdagen 1 december blir fördröjningen 15 minuter i stället för de 30 minuter som tidigare beslutats i tekniska nämnden. Det nya beslutet baseras på den särskilda uppföljning som tekniska förvaltningen gjort och gör avseende gatubelysning.

– Jag hoppas att minskningen av den mörka tiden kommer göra skillnad. Samtidigt behöver kommunen fortsätta följa utvecklingen i omvärlden och vara beredda att införa nya åtgärder vid behov. Jag tror de flesta lundabor förstår att vi gör detta för att undvika större problem, säger Johan Gomér.

 

Lunds kommun och energifrågan

Uppdaterad:

Dela sidan: