Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Medarbetarpris till Tuna grundsärskola

Ett och ett är två men blev tre på väg mot en anpassad grundskola i världsklass. Genom att leda för samarbete mellan elever och personal har Martin Persson lyckats få verksamheten att sträcka sig lite längre. Ett arbete som matchar andan i Ett Lund.

Två kvinnor och en man sitter på ett biljardbord.

Medarbetarpriset i Innovation landade på Tuna grundsärskola, Tuna anpassad grundskola. Det både känns och upplevs välförtjänt efter några års systematiskt och målmedvetet arbete för att skapa en anpassad grundskola i världsklass.
I Martin Perssons ord beskrivs framgången ligga i ordet tillsammans:
– Vårt mål är att vi tillsammans ska synliggöra varje elevs förmågor och därefter utveckla dem så långt som möjligt. Alla har hög kompetens och lång erfarenhet inom området och det vill vi ta vara på. Tuna grundsärskola, Tuna anpassad grundskola, är så mycket mer än lektionerna i klassrummet. Det som sker i matsalen, vid taxin på morgonen, vid gungan, på utflykten – allt tillsammans lägger en grund för att ta till sig kunskap.
– Det var en glad nyhet att vi blev nominerade till priset men jag vill också betona att behoven i verksamheten ständigt är föränderliga och kräver förmåga att lyssna, att leda och att lära. I vårt arbete med skolans uppdrag behöver vi visa mod att våga prova nya saker; att vara innovativa i ordets äkta bemärkelse.

"Vi fokuserar på elevernas förmågor"

Läraren Petra Björk lyfter fram elevernas delaktighet och ledarens tillitsbaserade ledarskapsfilosofi.
– Vi fokuserar på elevernas förmågor, säger Petra Björk som är lärare i årskurs 7-9. En viktig faktor är att personalgruppen är ett sammansvetsat team, som drar åt samma håll och har roligt tillsammans. För det behövs en ledning med tilltro till och förtroende för sin personal.
Matilda Bernevik, som är elevstödjare med extra ansvar på lågstadiet, berättar om uppdraget som elevstödjare på Tuna grundsärskola, Tuna anpassad grundskola. Elevstödjaren vägleder och stödjer eleverna i lärandet och finns tillgänglig både som ett socialt och praktiskt stöd. Matilda Bernevik vill också belysa betydelsen av att lyfta eleverna till att de ska bli så självständiga som möjligt samtidigt som de känner sig trygga. Genom att visa på att varenda en i verksamheten har samma betydelse för verksamhetens framgång leder till ökad delaktighet och förståelse och lägger i sin tur grunden för att våga prova nya idéer. Det vill Matilda Bernevik lyfta ut som den viktigaste faktorn som Martin Persson identifierat.

Prispengarna ska gå till att stärka teamet

För prispengarna har man tillsammans beslutat sig för en aktivitet som är teamstärkande. När Martin Persson och hans personal pratar om tillsammans inkluderar de också personalen som finns i vardagen men ändå inte. De inkluderar bland annat vaktmästarna, bibliotekspersonalen, skolmåltidspersonalen, IKT-pedagogerna, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skoladministration. Tunaskolan är ett tvärsnitt av samhället på riktigt, och genom det ett tydligt exempel på mångfald – det är en styrka.

Medarbetarna och biträdande rektorn på Tuna grundsärskola har arbetat intensivt för att förbättra kvaliteten på skol- och fritidsverksamheten. De har haft mod att utmana sig själva och involverat eleverna i arbetet. Det målinriktade arbetet har resulterat i en ännu mer givande och rolig skoldag och fritidsverksamhet som är anpassad för individen och ger eleverna möjlighet att testa nya saker, utforska och lära.

Uppdaterad:

Dela sidan: