Länk till startsidan

Beslut om byggnation av ny förskola i Stångby

Den 24 november beslutade kommunfullmäktige att godkänna ny beställning av förskola på Drabantvägen i Stångby. Tidigare beslut justeras till byggnation av en mindre förskola för 100 barn anpassat efter senaste befolkningsprognosen och justerade budget. Förskolan beräknas vara klar januari 2025.

Visionsbild över hur den nya förskolan på Drabantvägen kan komma att se ut. Exakta detaljer fastställs när ansökan om bygglov lämnas in i början av 2023. Förskolan beräknas vara klar 2025. Foto: Wiew Arkitekter.

Dagens förskolelokaler i Stångby behöver ersättas, samtidigt behöver förskolornas storlek och placering anpassas efter befolkningsprognos och utvecklingen av samhället. Kommunfullmäktige har godkänt ny beställning av förskola på Drabantvägen i norra delen i Stångby och att avsätta 70 miljoner kronor till bygget.

Förskolebygget på Drabantvägen anpassas efter nya förutsättningar

Byggnation av en förskola på Drabantvägen var uppe för beslut i kommunfullmäktige under 2021. Då fattades beslutet att låta bygga en ny förskola för 134 barn och en investeringsram på 68,7 miljoner kronor. Efter projektering stod det klart att pengarna inte skulle räcka, och dessutom visade en uppdaterad befolkningsprognos på ett minskat antal barn i förskoleålder i kommundelen.

Barn- och skolnämnden har därför ändrat beställningen till en förskola för 100 barn, där planeringen utgår ifrån ritningarna till två pågående byggprojekt vilket innebär effektivare byggprocess både när det gäller tid och ekonomi. Den nya beställningen innebär ny preliminär tidsplan med byggstart sommaren 2023 och att förskolan står klar i januari 2025.

Planer för förskolorna i Stångby

Barn- och skolförvaltningen ser just nu över planeringen för dagens förskolor i Stångby – Tåget förskola och Stormhattens förskola - i väntan på att Drabantvägen blir klar. Planeringen för att möta dagens och framtidens behov ingår i kommunens strategiska lokalförsörjningsplan och investeringsplan. På sikt finns behov av tre nya förskolor i Stångby.

En pusselbit i långsiktig lokalplanering

Den nya förskola på Dranbantvägen är ett investeringsprojekt som har genomgått Lunds kommuns lokalplanering på tioårssikt. Samtliga kommunala byggnader ingår i planeringen där behov och förutsättningar ses över och prioriteras varje år. Flera förvaltningar samarbetar för att hitta hållbara lösningar utifrån status på befintliga lokaler, behov av antal förskoleplatser, bidra till ortens utveckling och skapa goda lärmiljöer för våra barn och pedagoger.

Läs nämndshandlingarna för kommunfullmäktiges sammanträde 24 november i sin helhet

Sammanfattning av ny förskola på Drabantvägen

  • Ny förskola med sex avdelningar med plats för 100 barn ska byggas i västra Stångby, i ett nytt bostadsområde som ska ta form.
  • Förskolan projekteras med inspiration och erfarenheter från byggnationen av förskolan Enestugan i Genarp och Körsbäret i Lund.
  • En friliggande byggnad i ett plan som byggs i vinkel med trästomme och träfasad.
  • Tillagningskök och egen matsal. Att byta miljö vid måltider är ett viktigt pedagogiskt moment. Matsalen innehåller även ett bullkök för bakning och andra sinnesövningar.
  • Fin utemiljöer med olika zoner för barnen att upptäcka och övervinna, exempelvis vattenlek, uteatelje, bygglek, lekutrustning och ytor med mer växtlighet,
  • Möjlighet för barnen att sov utomhus genom planerad yta för utesov med utesängar och barnvagnar.
  • I byggnationen ingår att maximera användandet av solpaneler på förskolans tak.

Uppdaterad:

Dela sidan: