Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så tryggt upplevs Lunds kommun i år

Årets trygghetsmätning resulterade i ett något försämrat värde för Lunds kommun. Resultatet står sig ändå väl i jämförelse och Lund fortsätter vara en av polisregionens tryggaste kommuner.

Utsikt över Lund från Bruksgatan 22

Problemindexet för Lunds kommun som helhet försämras något i årets mätning, från 1,59 till 1,73. Positivt är att Klostergårdens resultat förbättrats tydligt. Däremot har Norra Fäladens resultat försämrats.

– Lundaborna signalerar ännu ett år att de upplever Lund som en trygg kommun i stort. Vi kommer tillsammans med kommunen och andra samverkansaktörer fortsätta vårt aktiva arbete för att bibehålla och förstärka den känslan, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

De östra tätorterna upplevs generellt som trygga

I de östra delarna av kommunen (Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd) är tryggheten generellt sett god, även om Södra Sandby har återgått till tidigare nivåer från förbättringen i fjol.

– Som helhet upplevs Lunds kommun som en mycket trygg kommun. Nu kommer vi att, tillsammans med polisen, fördjupa oss i resultatet av årets mätning för att kunna fokusera på områden där extra trygghetsskapande åtgärder behöver sättas in. Vi har exempelvis redan sett behov av att utöka de kommunala ordningsvakternas patrulleringsområde, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Tillsammans för en tryggare kommun

Lund som helhet står sig ändå väl i jämförelse med andra lokalpolisområden. Polisen och kommunen kommer nu att arbeta vidare för att Lund ska fortsätta vara en av polisregionens tryggaste kommuner.

– Det är två tydliga signaler som mätningen skickar. Att Lunds kommun fortsatt är en trygg kommun, men att vi samtidigt inte får luta oss tillbaka i det samlade trygghetsarbetet. Vi kommer att stärka insatserna med ytterligare satsningar och ett mer samlat strategiskt trygghetsarbete för att skapa både kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att säkra att Lund är en trygg kommun, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på polisen.se.

Fakta lokalpolisområde Lund

  • Svarsfrekvens: 57 procent.
  • Antal inkomna svar: 2 041
  • Totalindex: 1,73 (2021: 1,59)

Förklaring av index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”.

Uppdaterad:

Dela sidan: