Länk till startsidan

Sök extra stöd till verksamheter för personer på flykt

Kommunstyrelsen i Lund har beslutat om ett tillfälligt stöd för 2022 till aktörer med verksamhet för personer på flykt och som inte mottar Kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd). Sista datum för ansökan är den 5 december.

Uppdaterad:

Dela sidan: