Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detaljplan för flytt av Öresundsvägen antagen

Nu är detaljplanen för omdragning av Öresundsvägen antagen. Det innebär att projekt Västerbro går in i byggnation under första hälften av nästa år. Västerbro blir Lunds nya stadsdel nära centrum. 

Centrerad står en lyktstolpe med en skylt där det står Öresundsvägen. Lågt i bild syns en bit av vägen och kringliggande byggnader.Solen skiner, himlen är blå.
Bilden visar Öresundsvägen en solig höstdag.

Torsdagen den 17 november antog byggnadsnämnden detaljplanen som kallas del av Väster 7:1 m.fl. Planen banar väg för den nya stadsdelen Västerbro och gör det möjligt att leda trafiken via Öresundsvägen direkt till Norra Ringen.

Koppling till rondellen stängs

Öresundsvägens sträckning ska läggas om, så att dess nuvarande koppling till cirkulationsplatsen vid Mobilia och Nova stängs. I stället ska vägen ledas upp till korsningen Boställsvägen och Norra Ringen. Planen innebär att en del kvartersmark och en del parkmark övergår till att bli gata, samtidigt som en del gatumark övergår till att bli parkmark. Under våren nästa år planerar vi för byggstart. Det här blir startskottet för byggnation inom projekt Västerbro.

Läs mer om projekt Västerbro

Uppdaterad:

Dela sidan: