Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utvecklingsarbete gav medarbetarpris

Be Henriette Winding Lundberg berätta om sitt jobb och du får en engagerad bild av hur hon jobbar med arbetslagen, där tydliga utvecklingsmål också ger tydliga resultat.
– Regelbunden reflektion och fördjupning, väl analyserad verksamhet – det gynnar medarbetarna och därmed barnen, säger hon.

En kvinna med page och glasögon står utomhus på en förskola.

Henriette är förskollärare sedan trettio år, samt utbildad ateljérista vid Malmö Universitet. Sedan 1,5 år arbetar hon som utvecklingspedagog. Arbetsplatsen är tre förskolor i Veberöd: Tegels förskola, Parkstugans förskola och Lammets förskola. Tegels förskola är den största förskolan som efter årsskiftet kommer att ha tio barngrupper.
– Jag såg många utvecklingsområden, säger hon och nämner bland annat ett ännu mer tydliggörande och strukturerat analysarbete.

Henriette har utifrån sitt nya uppdrag gjort en resa som gett avtryck hos både pedagoger och barn. Genom sitt stora intresse för utveckling har hon skapat forum för kompetenshöjning som ger effekter i pedagogernas medvetenhet kring sin roll i undervisningen med barnen.

Numera finns ett undervisningskrav även i förskolan, och förskollärarna har det pedagogiska ansvaret. Henriette väljer i sitt arbete att fokusera på arbetslaget, där medarbetarna visserligen har olika roller men utgör en helhet. Hon funderar en stund men ger sedan ett exempel på vad begreppet ”undervisning” kan vara i vardagen.
– Om vi till exempel jobbar med projekt ”känslor” i barngruppen kan det handla om att medvetandegöra barnen om känslor, sjunga, skapa, eller använda bildstöd för att förstå olika känslor. Ett litet barn kanske då väljer att hämta en av bilderna för att visa sina egna känslor. Den handlingen stärker barnet i sin kommunikation och ökar barnets förståelse för de egna känslorna.
– Varje vecka har arbetslaget tid för gemensam reflektion och att skriva ner sina erfarenheter. Grundligare fördjupning sker sedan både terminsvis och årsvis och resulterar i en väl analyserad verksamhet utifrån beprövade modeller och teori.

"Allt utvecklingsarbete gynnar barnen"

Utvecklingsarbetet i nuläget handlar om fördjupning i de didaktiska frågorna ”vad, hur, varför” för att tydliggöra undervisningen.
– Och allt utvecklingsarbete gynnar barnen, säger Henriette.
Men att hennes arbete skulle leda till ett av årets medarbetarpriser, det var en överraskning.
– Jag fick veta att någon hade nominerat mig, men var helt oförberedd när kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande kom med en jättecheck och blommor, säger hon.

Priset är på 10 000 kronor och ska användas för till exempel en kurs, en studieresa eller liknande kompetensutveckling.
– På Island bedrivs intressant språkforskning – hur barn tar till sig språk, om genus och sociala relationer. Isländska barn har också ett mer kollektivt uttryckssätt. Det vore intressant att få veta mer om detta – och samtidigt få en glimt av Island.

Varierande arbete

Men just nu är det en vanlig, fullspäckad hösttisdag.
– Jag har handledning med ett arbetslag, möte med kollega från ett annat område för att diskutera samarbetsfrågor och sedan en läsarombudsträff. Jag går också en utbildning i att leda kvalitetsarbete och kollegialt lärande, där vi har en frågestund på Zoom.
Fullt upp, men Henriette hinner också med en fundering inför framtiden: I början av nästa år inleds en treårig satsning i samarbete med Linnéuniversitetet. Det övergripande temat är ”tillgängliga lärmiljöer” med fokus på arbetssätt som kan användas i olika sammanhang.
- Det låter verkligen intressant, och jag hoppas på att kunna delta i det projektet, säger hon.

Om medarbetarpriserna

Medarbetarpriserna delas ut för att särskilt lyfta goda initiativ som leder till smartare användning av organisationens resurser. De sammanlagt sex priserna tar fasta på nyckelorden i visionen – kunskap, innovation och öppenhet – och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut


Uppdaterad:

Dela sidan: