Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Elev på Killebäckskolan har riktat hot mot skolan

Lunds kommun har under natten fått information från Polisen om att en elev på Killebäcksskolan har riktat hot mot Killebäcksskolan på sociala medier. Eleven i fråga har nu omhändertagits av polisen.

Polisen bedömer att det är tryggt och säkert för personal och elever att vara på skolan. Därför har vi valt att hålla skolan öppen som vanligt och undervisning pågår som vanligt. Polisen kommer att finnas i närområdet under dagen som en trygghetsskapande åtgärd.

Stöd till elever, personal och vårdnadshavare

Det är viktigt att ingen lämnas ensam med sin oro. Därför är vi extra uppmärksamma på hur elever och personal mår.
Vid behov finns det möjlighet till att förstärka upp bemanningen på skolan under dagen med psykologer, kuratorer och annan personal för att finnas till hands för elever, vårdnadshavare och medarbetare som behöver någon att prata med.

Uppdaterad:

Dela sidan: