Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen ber lundaborna att testa cykelställ

Det finns tillräckligt med cykelställ i Lund men efterfrågan är koncentrerad till ett fåtal målpunkter i staden, till exempel vid Lund C, där det blir trångt i cykelställen. Kommunen vill hitta en bra balans mellan "Tillräckligt med plats för varje cykel" och "Så många cyklar som möjligt i cykelstället". Fler aspekter finns för en bra cykelparkering, till exempel hur enkelt det är att parkera och flera möjligheter att låsa sin cykel. Nu ombeds lundaborna att testa cykelställ med olika mått och modeller.

Närbild som visar bokstaven H mellan två parkerade rosa cyklar i ett cykelställ.
I varje cykelställ ska man testa att parkera mellan två rosafärgade cyklar och sedan göra en bedömning av cykelstället i enkäten.

Mellan måndag 14 och söndag 20 november kommer ett antal cykelställ stå uppställda på Stortorget i Lund. I varje ställ står redan två rosa cyklar. Mellan dessa cyklar ska lundabor få pröva att parkera sin egen cykel och därefter fylla i en enkät om vad man tyckte om cykelstället.

Två enkäter, som kan nås via QR-koder, finns på skyltar på plats. En för de som har sin cykel med sig och en för de som inte har sin cykel med sig, men ändå vill bidra med synpunkter. För att hjälpa till och visa hur man gör kommer cykelställparken att vara bemannad måndag till fredag klockan 15.30 till 17.30, och lördag-söndag klockan 10 – 13.

Till enkäterna

Så många som möjligt, för en så bred bild som möjligt

Idag används många olika typer av cyklar och alla ska kunna parkeras och låsas. Lådcyklar, sportcyklar, elcyklar, cyklar med breda hjul och smala med mer. Dessutom ska alla i Lund kunna hantera cykelparkeringen och tycka att den är så enkel och säker som möjligt. Därför uppmanas alla att prova – unga, gamla och representanter för de olika cykeltyperna. Med en bred bild av användarnas behov och preferens får kommunen in användarperspektivet i framtida val av modell.

Vad händer sedan?

Resultatet ska användas till de nya riktlinjerna för cykelparkeringar som ska tas fram och som kommunen ska arbeta efter. Utöver själva resultatet kan användarnas synpunkter bidra med en tydligare bild av hur cykelställen används.

När alla svar är insamlade kommer en sammanställning att göras. Den planeras vara klar i mitten av december och publiceras på lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan: