Länk till startsidan

Naturskolans nyhetsbrev november

November 2022

Fågeltävlingen startar 1 december – boka lektionspass om fåglar

Vem lockar flest antal olika fåglar till sitt fågelbord? Naturskolan i Lund utmanar för 20:de året i rad alla skolor och förskolor i kommunen. Tävlingen startar den 1 december men man kan gå med när som helst under vintern. Konceptet är enkelt: Mata fåglar på alla tänkbara sätt och räkna de fågelarter som äter på skolans/förskolans gård. Tanken är att stimulera nyfikenheten hos både personal och elever samt på ett roligt och lärorikt sätt delta i ett forskningsprojekt.

Läs mer om tävlingsreglerna, de fina priserna och hur du anmäler dig

Vill du boka in Naturskolan för ett pass om fåglar med din barngrupp eller klass, hör av dig!

En bild på en koltrast som sitter på en röd fågelmatare.

Månadens pedagogiska aktivitet – Frö och fröspridning

Fröspridning är en viktig del av växternas livscykel.
Är du nyfiken på att veta mer om hur och varför växter och träd sprider sina frön så långt de kan? I detta aktivitetsblad hittar du förslag på hur du och din barn/elevgrupp kan arbeta för att få reda på mer.

Frö och fröspridning

En bild på en vit duk med en mängd fröer i olika form och storlekar.

Naturskolans utökade uppdrag

Vi på Naturskolan har fått ett utökat uppdrag och ska från och med höstterminen 2023 vara igång med detta. Vårt nuvarande uppdrag innebär att vi är en kommunal resurs som ska stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling. Vi ansvarar också för programmet Gröna skolgårdar. Naturskolan är en resurs i undervisningen för både personal och elever i alla skolformer, i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse.
Från och med hösten 2023 ska vi också arbeta med det spännande uppdraget Barn, unga och bebyggd miljö. Under hösten och vintern kommer vi att arbeta med utformningen av uppdraget. Vi vill därför gärna ha era tankar och idéer kring hur uppdraget på bästa sätt kan engagera och involvera barn och unga i Lunds kommun när det gäller stadsplanering och bebyggd miljö.

Tveka inte att höra av dig till oss!

Handledning med förskolan Tellus

Under hösten 2022 har en av Naturskolans naturskolepedagoger handlett pedagoger på Montessoriförskolan Tellus i deras arbete med naturvetenskap och teknik utomhus. Naturskolan har planerat innehåll och genomfört aktiviteter med barn och pedagoger. Barnens sinnliga upplevelser, skapande och praktiska erfarenheter har varit i fokus. En aktivitet var att laga mat över öppen eld i parken bredvid förskolan. En annan var att ta bussen till Rinnebäcksravinen för att uppleva vattenkraft med hjälp av egentillverkade vattenhjul.

Medarbetarna på förskolan vittnar om att det är kul och inspirerande att upptäcka nya platser och arbeta utomhuspedagogiskt. Barnen har också uppskattat att få uppleva nya saker under sin tid på förskolan.

Vill du också upptäcka nya platser att undervisa på eller är nyfiken på utomhuspedagogik? Skriv en rad eller ring oss!

En bild på tre barn som sitter på huk framför en vattensamling.
Barn på Montessoriförskolan Tellus har tillverkat egna vattenhjul.

Kom med förslag till nästa års kursprogram!

Vi ska snart starta arbetet med att ta fram ett kursprogram för 2023. För att det ska bli så relevant som möjligt för pedagoger i Lunds kommun tar vi gärna emot idéer och önskemål om kurser du vill att vi ska ha med. Finns det någon fråga eller tema du saknat eller något du vill fortbilda dig i? Skicka in dina förslag senast sista november.

Kontaktuppgifter Naturskolan

Email: naturskolan@lund.se

Telefon: 046 359 70 60

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: