Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så jobbar Lunds kommun med energifrågan

Lunds kommun vill spara el på ett klokt sätt, och vi fokuserar på de verksamheter där åtgärder ger störst effekt. Arbetet med att ta fram och genomföra ytterligare åtgärder för att minska risken för elbrist och pristoppar pågår för fullt.
– Vi letar ständigt efter de smartaste lösningarna, säger Therese Fällman, kommunens hållbarhetschef.

Porträttbild av Therese Fällman
Therese Fällman, hållbarhetschef

En lägesbild av kommunens elanvändning har tagits fram för att identifiera de verksamheter där åtgärder ger störst effekt.

– Vi vet att elkostnaderna kommer öka med ungefär 30 procent 2022, och vi har påbörjat åtgärder som kommer ge en uppskattad årlig besparing på nästa 4 700 000 kWh. Kommunen är stor och kan vi sänka vår elanvändning belastar det systemet mindre och vi får alla lägre elkostnader. Samtidigt ska alla åtgärder vägas mot vår strävan att Lunds kommun ska vara en trygg och trevlig plats för alla. Därför letar vi ständigt efter de smartaste lösningarna, säger Therese Fällman, hållbarhetschef i Lunds kommun.

Energironder och mindre gatubelysning bland åtgärderna

Högevallsbadet, Polhemskolan, Gymnasieskolan Vipan, Kristallen och Järnåkraskolan är de fem fastigheter som har högst elförbrukning bland kommunens fastigheter. Särskilda arbetsgrupper har därför tillsatts för att titta på hur elkostnaderna kan sänkas i dessa byggnader.

Andra åtgärder är

  • Energironder ska genomföras i alla lokaler.
  • Mer än 1 600 ljuspunkter i utomhusbelysningen byts till energieffektiv LED och delar av LED-belysning utomhus dimras till hälften.
  • Gatubelysningen är tänd en halvtimme kortare morgon och kväll.
  • Torkskåp och andra vitvaror byts till energieffektivare modeller.

Läs mer om vad kommunen gör för att minska kostnaden för el i sina verksamheter.

Uppdaterad:

Dela sidan: