Länk till startsidan

Trafikverket flyttar fram samråd 4 för ny stambana Hässleholm-Lund

Trafikverket senarelägger den fjärde samrådsperioden till i slutet av 2023 eller början av 2024. Beslutet grundar sig på att lokaliseringsutredningen nu studerar ytterligare ett alternativ till sträckning.

Ett tåg kör in till Lund C. Vi ser järnvägsspår och större byggnader i bakgrunden.
Trafikverket senarelägger samråd 4 för ny stambana Hässleholm-Lund till i slutet av 2023 eller början av 2024.

Tidigare har samrådsperioden, som är den fjärde i ordningen, varit planerad till första kvartalet 2023. Beslutet att senarelägga den beror på att Trafikverkets lokaliseringsutredning nu också kommer att utreda ett alternativ till sträckning längs befintlig stambana och väg 23, som tar sin utgångspunkt i den konsultrapport (”Genomlysning ny stambana Hässleholm-Lund”) Region Skåne lämnade till Trafikverket i maj 2022.

Utredning sker i samverkan med kommunerna längs sträckan, Region Skåne och Länsstyrelsen.

Trafikverket har i dialog med Region Skåne, Länsstyrelsen och berörda kommuner kommit fram till att ett kompletterande arbete behöver göras där alternativet med en dragning längs Södra stambanan och väg 23 ska analyseras djupare. Beslutet innebär att arbetet tar längre tid och att nästa samrådsperiod därmed behöver läggas senare. Trafikverket gör den kompletterande utredningen i samverkan med kommunerna längs sträckan, Region Skåne samt Länsstyrelsen.

Här kan du läsa hela nyheten på Trafikverkets webbplats.

Här kan du läsa mer om ny stambana Hässleholm–Lund på Trafikverkets webbplats.

Här finns mer information om ny stambana Hässleholm–Lund på lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan: