Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vinnarna utsedda i gå- och cyklautmaningen Hitta vägen

För tredje året i rad har gå- och cyklautmaningen Hitta vägen gått av stapeln på Lunds skolor. Utmaningen ska hjälpa skolorna att lyfta hållbar mobilitet i undervisningen och skapar förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljö, hälsa och samhälle. Nu har årets vinnare utsetts.

Ett diplom för gå- och cyklautmaningen Hitta vägen för  skolklasser F-6 med vinnare 2022 Fäladsskolan.
Fäladsskolans elevråd tog emot vinsten i form av en pokal och diplom.

Tävling för att bryta en negativ trend

Under perioden 12-23 september samlade elever i årskurs F-6 poäng genom att resa aktivt och hållbart till och från skolan. Eleverna kunde också samla poäng genom att utföra uppdrag i sina klasser. Uppdragen handlade om skolvägen, trafiken och miljön och uppmuntrade eleverna att utforska och reflektera kring temat.

– Vi vet att det finns en trend av att barn rör sig mindre, samtidigt som fler blir skjutsade med bil till skolan. Utmaningen finns till för att bryta trenden och få fler att ta sig aktivt och hållbart till skolan. Astrid Bachs, trafikhandläggare på tekniska förvaltningen.

Fäladsskolan samlade flest poäng

Fäladsskolan var den skola som samlade ihop flest poäng. Nyckeln till Fäladsskolans framgång i utmaningen var att majoriteten av eleverna redan går och cyklar till skolan varje dag.

– Att så många går och cyklar till skolan tror jag beror på att det finns så bra gång- och cykelvägar i området och att många elever bor i närheten. Eleverna säger ”Jag gör detta varje dag, det kändes knappt som en tävling.” Att det är en självklarhet för många att gå och cykla till skolan är något positivt. Genom utmaningen kunde vi rama in det och prata om varför det är bra, säger Christina Ulfsparre Robertsson, lärare och miljöombud på Fäladsskolan.

Klass PYP 4B på International School of Lund samlade flest poäng per klass

På ISLK finns andra förutsättningar, skolans geografiska läge och upptagningsområde försvårar för många att gå och cykla till skolan. Skolan är dock väldigt engagerad i frågor kring hållbart resande och under utmaningen passade de på att anordna flera aktiviteter för att lyfta frågan. Bland annat anordnades en cykelparad som var uppskattad av både elever och personal.

Klass PYP4B var den klass som vann utmaningen. Under utmaningen gjorde klassen flera uppdrag, till exempel jobbade de med reflexanvändning och trafikskyltar.

– Det var en väldigt förväntansfull klass som tog emot priset och stolt visade upp vad de hade arbetat med under utmaningen. Det är inspirerande att se hur läraren kopplat de här viktiga samhällsfrågorna till elevernas lärande, säger Lisa Stellansdottir hållbarhetscontroller på barn- och skolförvaltningen.


Teckningar och modeller skapade av elever på International School of Lund i gå- och cyklautmaningen Hitta vägen 2022.
Klass PYP 4B gjorde under utmaningen tavlor med reflexfigurer och egna trafikskyltar.

Skoltrafikundersökning

I en nyligen genomförd skoltrafikundersökning av försäkringsbolaget If och Svenska cykelstäder tillfrågades rektorer på grundskolor i Sverige om trafiksituationen vid skolorna om trafiksäkerheten runt deras skola. Undersökningen visar att fler elever åker bil till skolan och färre barn cyklar eller går till skolan jämfört med för tre år sedan.

Undersökning om trafiksäkerhet runt skolor

Uppdaterad:

Dela sidan: