Länk till startsidan

Så sparar kommunen el inom gatubelysningen i vinter

Att minska användningen av el på lång sikt inom gatubelysningen är del av kommunens hållbarhetsarbete. Nu genomförs extra åtgärder för att ytterligare minska användningen av el under vintern, samtidigt som kommunens utemiljöer även i fortsättningen ska kännas trygga, säkra och så småningom juligt mysiga.

Gaubelysning i gammaldags stil.

Lunds kommun vill spara el på ett klokt och effektivt sätt och alla verksamheter har fått ett uppdrag att se över elanvändningen och föreslå åtgärder där det ger störst effekt. Kommunens tekniska nämnd har beslutat att gatubelysningen på gator och gång- och cykelvägar ska tändas ungefär en halvtimme senare på eftermiddagen och släckas en halvtimme tidigare på morgonen. Beslutet, som minskar användningen av el med cirka 1 250 000 kWh/år, bedöms inte påverka trafiksäkerhet eller trygghet.

Julbelysning prioriteras

När det gäller årets julbelysning, som till stor del består av energieffektiv LED-teknik, är alla detaljer inte klara. Enligt Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare med ansvar för utomhusmiljön, prioriteras julbelysningen av flera skäl.

– Vi tycker att det är viktigt att vi i dessa tider bejakar och stimulerar de miljöer där människor ska vistas. Julbelysning står för en mycket liten del av kommunens energiförbrukning men har stor betydelse för upplevelsen av staden och är ett viktigt stöd för handel och andra näringsverksamheter. Därför vill vi spara el på andra ställen där det inte märks lika mycket, säger han.

Kommunens arbete med energieffektiv belysning

Omkring 14 procent av kommunens cirka 26 000 gatlampor har energieffektiv LED-belysning som ger bättre ljus än äldre teknik, och en del av dessa kan även styras och dimras för att ytterligare sänka energiförbrukningen. Ljusstyrkan sänks nu till hälften inom vissa delar av LED-belysningen.
Att minska användning av el på lång sikt är en viktig del av kommunens hållbarhetsarbete, och vi arbetar kontinuerligt med att byta ut gatlampor med äldre teknik mot energieffektiv LED-belysning. Med hjälp av kommunfullmäktiges investeringsanslag för 2022 pågår just nu ett arbete med att byta ut belysning på de större cykelstråken i Lunds stad. Den 19 oktober tog tekniska nämnden beslut om att investera ytterligare fem miljoner kronor för att öka takten i det arbetet.

Belysning på cykelstråk

Uppdaterad:

Dela sidan: