Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Efter kommunfullmäktige: S och M tar över styret av Lunds kommun

Det blir återigen maktskifte i Lunds kommun. Moderaterna och Socialdemokraterna, stödda av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, tar över styret efter Lundakvintetten (Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och FörNyaLund) som suttit vid makten under den gångna mandatperioden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober fördelades de ledande posterna i kommunstyrelsen, som är kommunens viktigaste styrnings- och ledningsorgan.

Ordförande för den nya kommunstyrelsen, som tillträdde genast efter beslutet, blir Anders Almgren (S). Vice ordförande blir Rasmus Törnblom (M), och andre vice ordförande Philip Sandberg (L).

Till kommunalråd för perioden 1 november 2022-12 december 2026 utsågs Anders Almgren (S), Helena Falk (V), Rasmus Törnblom (M) och Hedvig Åkesson (KD). Till oppositionsråd för samma period utsågs Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och Mattias Horrdin (C).

Den nya kommunstyrelsen väntas den närmaste tiden arbeta med kommunens ekonomiska förutsättningar för de kommande åren. När den sammanträder måndag den 31 oktober väntas den bereda förslag om 2023 års skattesats.

Även en valberedning utsågs av kommunfullmäktige. Den ska nu arbeta fram förslag på vilka politiker som ska sitta i kommunens olika styrelser och nämnder under den kommande mandatperioden, med start vid årsskiftet. Den 13 december väntas kommunfullmäktige besluta utifrån valberedningens förslag.

Uppdaterad:

Dela sidan: