Länk till startsidan

Dags att besluta om Lunds kommuns nästa styre

När Lunds kommunfullmäktige träffas tisdag den 25 oktober väntas de besluta vilka partier och politiker som ska styra kommunen under nästa mandatperiod. I vanlig ordning kan du följa mötet både på plats i Polhemskolan och via kommunens webbsändning:

Kommunfullmäktige

Illustration av en person vid ett podium som talar inför en grupp.

Det nya kommunfullmäktige, som sammanträder för första gången, väntas besluta om vilka partier och politiker som ska ingå i kommunstyrelsen, som är kommunens viktigaste styrnings- och ledningsorgan. Även vem som ska vara ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige bestäms, liksom vilka som ska ingå i valberedningen och vilka som blir kommunalråd. Samtidigt blir det klart vilka partier som bildar opposition.

Den nyvalda kommunstyrelsen kommer att få rivstarta sitt uppdrag genom att bereda förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för år 2023-2025, samt nästa års skattesats. Dessa förslag väntas kommunfullmäktige besluta om redan vid sitt möte den 24-25 november.

Valberedningen får också en hektisk start, då de ska arbeta fram förslag på vilka politiker som ska sitta i kommunens olika styrelser och nämnder. Den 13 december väntas kommunfullmäktige besluta utifrån valberedningens förslag.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober äger rum i Polhemskolans aula och börjar klockan 17. Vill du följa mötet på plats så är du välkommen att göra det. Föredrar du att följa mötet via kommunens webbsändning så hittar du länken här:

Kommunfullmäktige

Här kan du läsa mer om hur det nya styret tar form efter valet 2022:

Val 2022

Uppdaterad:

Dela sidan: