Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun och elförbrukningen

Många vill sänka sina kostnader för el, och det gäller även Lunds kommuns verksamheter. Om vi alla hjälps åt att minska energiförbrukningen så kan det leda till att elen räcker längre i vinter.

Flera lägenhetshus med tända fönster på kvällen.

Just nu är det många som hör av sig till Lunds kommun med frågor kring elkostnader och elförbrukning. Många av frågorna handlar om att sänka de egna elkostnaderna, men också om vad kommunen gör för att minska energiförbrukningen och förebygga eventuell elbrist under vinterhalvåret.

Genomlysning av vår verksamhet

Att sänka energiförbrukningen på lång sikt är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete – och det har vi arbetat med under en längre tid. Förutom det mer långsiktiga arbetet genomför kommunen just nu en genomlysning av alla delar av verksamheten för att se vilka ytterligare åtgärder som kan göras.

Två perspektiv är särskilt viktiga att tänka på. Dels behöver vi säkerställa att vi sparar där det ger störst effekt. Dels ska Lund vara en trygg och trevlig plats att leva på och besöka för alla. Här krävs det beslut som väger samman de olika perspektiven.

Merparten av elförbrukningen i Lunds kommun går via ett fast avtal, men vi vill fortsätta arbeta för att gemensamt sänka förbrukningen ytterligare. Det vinner alla på.

Tips till dig för att spara energi

Tips för att spara energi finns bland annat hos Energimyndigheten.

Jag vill energieffektivisera hemma (energimyndigheten.se)

Uppdaterad:

Dela sidan: