Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Högt betyg för färdtjänsten efter ett år med nytt avtal

Lunds färdtjänstresenärer är bland de mest nöjda i landet, både när det gäller beställning av resa, bilarnas punktlighet och förarnas bemötande.

Blå bil med Lunds kommuns och Telepass logotyper.

De som åker färdtjänst tillfrågas kontinuerligt om olika delar av sin resa, till exempel om hur beställningen fungerade, om bilen bilen kom i tid och hur de upplevde chaufförens bemötande. Nöjdheten har ökat kontinuerligt under det senaste året och Lund ligger nu på andra plats jämfört med de övriga 25 regioner/kommuner som deltar i undersökningen. Det höga betyget innebär att företaget som kör trafiken sedan ungefär ett år tillbaka, Telepass, får bonus enligt sitt avtal med Lunds kommun.

Dessutom är flera efterfrågade funktioner på gång, till exempel bekräftelse via sms vid beställning och autogiro för kundfakturorna. I slutet på året förstärks fordonsflottan med fler elbilar.

Telepass AB som kör färdtjänsttrafiken tillsammans med DRT Solutions sedan ett år tillbaka inledde sitt fyraåriga avtal 1 oktober 2022 men hade dessförinnan ett tidsbegränsat uppdrag på grund av att ordinarie upphandling överklagats.

Läs mer om färdtjänst i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: