Länk till startsidan

Radon - nu har mätsäsongen börjat

Mätsäsongen pågår under 1 oktober–30 april och ska helst göras under en längre period.

Den 1 oktober började mätsäsongen för långtidsmätningar av radon inomhus. Då radon är en gas som varken syns eller luktar är det viktigt att göra en radonmätning. Att mäta är det enda sättet att veta om radonhalten överstiger riktvärdet som är 200 becquerel per kubikmeter luft.

Radonmätningar ska göras under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst 2 månader, helst 3 månader. Om du ska köpa hus eller av andra anledningar inte har tid att vänta, kan du göra en kortare mätning på två till tio dagar. Mätning kan beställas genom ett SWEDAC-ackrediterat mätföretag.

Mer information om radon och mätningar

Uppdaterad:

Dela sidan: