Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialförvaltningen och socialnämnden byter namn den 15 oktober

Efter beslut i kommunfullmäktige byter nu socialförvaltningen och socialnämnden namn till arbetsmarknads- och socialförvaltningen respektive arbetsmarknads- och socialnämnden.

Namnbytet träder i kraft den 15 oktober och syftar till att tydliggöra det utökade ansvaret som nämnden fått i kommunen gällande att samordna arbetsmarknadsinsatser.

– Vi välkomnar namnbytet. Det ger en tydligare bild av vårt uppdrag och det arbete vi utför - att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser eller kommunala arbetsmarknadsåtgärder, säger Annika Pettersson, arbetsmarknads- och socialdirektör Lunds kommun.

Tillsammans med andra förvaltningar inom Lunds kommun, näringsliv och civilsamhälle fortsätter arbetet med riktade arbetsmarknadsåtgärder med fokus på att minska försörjningsstödet. Detta genom att utveckla redan pågående processer och insatser, men också genom att se till nya och förbättrade samarbeten.

– Vi har många bra samarbeten och arbeten igång för att hjälpa fler mot en självförsörjande vardag. Med arbetsmarknad i namnet blir det även också tydligare utåt. Ett positivt byte för vår förvaltning och nämnd, menar Annika Pettersson.

Uppdaterad:

Dela sidan: