Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nominera Årets frivilliga samhällsarbetare 2022

Känner du någon som genom särskilt engagemang för sitt frivilliguppdrag hjälper barn, unga, äldre eller andra i en utsatt situation? Ta chansen att nominera din kandidat till priset Årets frivilliga samhällsarbetare senast 6 november.

Illustration av två vuxna, ett barn och en person i vårdkläder.
I december delas priset Årets frivilliga samhällsarbetare 2022 ut. Nominera din kandidat som förtjänar att uppmärksammas för sitt engagemang för våra medmänniskor eller som engagerar andra att engagera sig.

I Lunds kommun finns en mängd frivilliga samhällsarbetare som engagerar sig i olika frivilliguppdrag för att hjälpa och stötta barn, unga, äldre och andra behövande i samhället. Insatserna är stora och betydelsefulla, och såklart värda att uppmärksammas.

I december är det dags att utse ”Årets frivilliga samhällsarbetare”. Nominera din kandidat som förtjänar att uppmärksammas för sitt engagemang för våra medmänniskor eller som engagerar andra att engagera sig. Det kan till exempel vara en god man, förvaltare, särskild vårdnadshavare, ledsagare, kontaktperson, förtroendeman, volontär för seniorer, ett personligt ombud, en stödfamilj/kontaktfamilj, lekmannaövervakare eller organisation som jobbar för att främja frivilligt samhällsarbete.

Priset delas ut den 8 december i samband med firandet av Internationella frivilligdagen.

Kriterier för priset

Den nominerades insats ska uppfylla ett eller båda av följande kriterier:

  • Främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor.
  • Vara till nytta för behövande genom att ha bidragit till att bryta social isolering och/eller att ha tagit tillvara dennes rätt på ett utmärkande sätt.

Nominera

Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade samt en kort motivering utifrån kriterierna. Tänk på att motiveringen ska vara tydlig även för den som inte är insatt. Den ska också innehålla dina kontaktuppgifter för eventuella kompletterande upplysningar.

Lämna ditt förslag via vår e-tjänst:

Har du inte möjlighet att nominera via e-tjänsten kan du skicka in via post:
Lunds kommun, Kommunkontoret/Ledningstöd, Box 41, 221 00 Lund.
Märk kuvertet ”Årets frivilligarbetare”.

Om Årets frivilliga samhällsarbetare

Priset har instiftats för att uppmuntra de insatser som görs för att främja frivilligt samhällsarbete och delas ut till upp till tre enskilda privatpersoner och/eller organisationer som bor och verkar i Lunds kommun. Prissumman består av 25 000 kronor som fördelas mellan pristagare som utses av representanter från överförmyndarnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Både privatpersoner som bor i Lunds kommun och föreningar och företag som verkar i kommunen kan nominera kandidater till priset.

Priser som Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: