Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nominerade medarbetarpris Lära

Det är Anja Augustsson och Henriette Winding Lundberg som är slutkandidaterna för Lunds kommuns medarbetarpris i kategorin Lära.

Priset Lära delas ut till någon som som tagit stora steg i sin profession under året.

Årets nominerade

Anja Augustsson lärare Tunaskolan, barn- och skolförvaltningen

Anja har tagit allt hon lärt sig med in i ett nytt uppdrag. Att efter många år som lärare återtända gnistan i sitt klassrum är imponerande att se. Handledning, kollegiala samtal, pedagogiska diskussioner och ett stort eget engagemang har lett till en synlig och kännbar utveckling.

Henriette Winding Lundberg, utvecklingspedagog, barn- och skolförvaltningen

Henriette har utifrån sitt nya uppdrag gjort en resa som gett avtryck hos både pedagoger och barn. Genom sitt stora intresse för utveckling har hon skapat forum för kompetenshöjning som ger effekter i pedagogernas medvetenhet kring sin roll i undervisningen med barnen.

Om priserna

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB. Både medborgare och anställda har varit med och nominerat kandidater.

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: