Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds nya renhållningsordning

Vi har höga ambitioner med hållbarhetsarbetet och är en pionjärer inom avfallshantering. Vi var tidiga med att sortera vårt avfall i fyrfackskärl, vi har provat nya insamlingsmetoder och utforskat nya system.

Fyra gråa behållare för hushållsavfall står uppradade i ett bostadsområde.
Sopsugen i Brunnshög.

Den 29 september beslutad Lunds kommunfullmäktige om en ny renhållningsordning för åren 2022-2026 som bland annat innehåller en ny avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen inom kommunen.

I avfallsplanen kan du läsa om hur kommunen ska göra för att minska avfallets mängd och farlighet och den beskriver hur Lund ska fortsätta att ligga i framkant och föregå med goda exempel.
Vi ska se till att förebyggande åtgärder och återbruk är i fokus, att avfallshanteringen är enkel och att vi har ett giftfritt kretslopp där vi fasar ut material som inte passar i det cirkulära samhället.

Våra ambitioner har knutits samman i den nya avfallsplanen som är uppdelad i fyra delområden med mål satta till 2026:

  • Minskning av avfall
  • Utsortering av avfall
  • Nedskräpning
  • Samverkan

Avfallsplanen beskriver även hur målen kan relateras till Agenda 2030 och till andra berörda styrdokument på området.

Avfallsplan Lunds kommun Pdf, 5 MB.

Uppdaterad:

Dela sidan: