Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Intervjun med Christine Lindgren , projektledare Sport!OP! LUGI HF

Sport!OP! (opportunities for the inclusion of vulnerable youth through sport) är ett projekt inom Europeiska Unionens Erasmus+ program. Projektet implementeras i sex olika länder – Belgien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Frankrike, Spanien och Sverige.

Syftet med projektet är att med idrotten som verktyg skapa bättre förutsättningarna och delaktighet i samhället för barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta grupper. Detta uppnås genom olika lokala strategier för att bygga upp individerna och utveckla sociala färdigheter som ungdomarna kan använda sig av i livet. LUGI HF har i sin lokala strategi tillämpat konceptet ”Hand the Ball” för att skapa inkludering och främja integration.

Flera personer står utanför en sportarena med EU-flagga och svensk flagga i händerna.

Intervjun med Christine Lindgren

– Projektet i stort handlar om hur man, med hjälp av idrotten som redskap, kan främja inkludering och integration för olika grupper i samhället, säger Christine Lindgren.

LUGI HF har i projektet valt att arbeta med Vikingaskolan som ligger på Linero i Lund. Stadsdelen Linero ligger i den sydöstra delen av Lund och är ett område med en stor kulturell mångfald och med representation från olika socioekonomiska grupper. Flertalet boenden i Linero bor och verkar där under hela sin livstid.

Projektets målgrupp har primärt varit mellanstadieelever på Vikingaskolan, men även yngre elever har visat intresse för att delta i de aktiviteter som erbjudits. Projektet har genomförts under skoltid för att minska trösklarna för deltagande samt för att möjliggöra att nå ut till alla barn då skolverksamheten är obligatoriskt.

I Hand The Ball står rörelseglädje och gemenskap i fokus och alla som vill är välkomna att delta

Varför just Hand The Ball? Det är ett koncept som ursprungligen kommer från Danmark där man går bort från tävling och prestation till att fokusera på rörelseglädje och gemenskap med hjälp av en mjuk boll, den magiska gröna goalcha bollen. Bollen är mjuk och därmed enkel att greppa och gör inte ont att få på sig vilket resulterar i att personer som inte är vana vid bollsporter också kan känna sig bekväma att använda den. Bollen är gjord för att kunna användas i både inom- och utomhusmiljö. Tack vare att den är mjuk och inte går att studsa utan måste passas är den ett perfekt redskap för att skapa delaktighet.

Inspirera och utmana deltagarna

Konceptet Hand the Ball bygger på att hitta den inre motivationen hos deltagarna och inspirera och utmana dem till att själva driva utvecklingen av aktiviteterna utifrån sin egen förmåga. Aktiviteterna uppmuntrar till inspiration från andra idrotter och är flexibel i miljö, bänken på skolgården kan vara ett mål och buskarna framför ett hinder att ta sig förbi för att komma fram till målet. Tillsammans kommer deltagarna på och olika taktiker som kan fungera. Endast fantasin sätter gränsen för vad de kan göra.

Mycket glädje och delaktighet

I Hand the Ball spelar instruktören en väldigt viktig roll, personen är alltid själv delaktig i övningarna och kan därmed anpassa svårighetsgraden utifrån mottagaren samtidigt som instruktören kontinuerligt arbetar med att uppmuntra och utmana deltagarna utifrån sina individuella förutsättningar och skapa ett tryggt klimat med mycket glädje och där alla känner sig delaktiga. För att bli Hand the Ball instruktör krävs det att personen har genomgått en specifik utbildning som Svenska Handbollsförbundet och Hand the Ball Sverige ansvarar för.

Med hjälp av Hand the Ball och den mjuka gröna goalcha bollen i fokus har LUGI HF skapat aktiviteter och möjliggjort att barn från olika årskurser, kunskapsnivåer och bakgrunder fått möjlighet att mötas och tillsammans skapat rörelseglädje som stärker sammanhållningen och barnens självkänsla. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde där det behövs som mest.

Pandemin satte lite käppar i hjulet för projektet

Pandemin påverkade projektet i stor utsträckning vilket föranledde vissa utmaningar. Samarbetet med de övriga aktörerna i projektet blev inte optimal då lokala pandemirestriktioner påverkade projekten på olika sätt och det var svårt för alla att ligga i samma projektfas. Vidare fanns inte förutsättningar att kunna träffas och genomföra de praktiska moment som var planerade samt att erfarenhetsutbytet i vissa fall påverkades i den grad att de antingen uteblev helt, eller ersattes med digitala möten, vilket inte blev riktigt samma sak.
Sammanfattningsvis är LUGI HF mycket nöjda över hur projektet utspelade sig och är optimistiska inför framtida projekt likt detta.

Tidplan för projektet

Projektet startade 2020 och planen var att det skulle fortlöpa till och med juni 2022, men på grund av rådande omständigheter med pandemin har projektet blivit framskjutet sex månader och kommer slutförs först i december 2022.

Uppdaterad:

Dela sidan: