Länk till startsidan

Nominerade till medarbetarpriset Lyssna

I kategorin Lyssna kan vi nu offentliggöra de två slutkandidaterna: Emma Eriksson Olsson och enhet Stadsdelsbiblioteken.

Medarbetarpriset Lyssna tilldelas en, eller en grupp medarbetare, som nyfiket lyssnar på influenser utifrån och tagit in lösningar till Lunds kommun utifrån.

Årets nominerade

Enhet stadsdelsbiblioteken, Folkbiblioteken i Lund, kultur- och fritidsförvaltningen

Enhet stadsdelsbiblioteken har genom att undersöka och lyssna till de lokala skillnader som finns i kommunen förändrat verksamheten för att nå rätt målgrupper för varje bibliotek. Med ett gediget bakgrundsarbete och besök hos bibliotek och verksamheter, både i Sverige och i våra grannländer, har enheten utvecklat en biblioteksverksamhet som fler vill ta del av.

Emma Eriksson Olsson, ANDT-koordinator, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen

Emma bevakar ständigt sina frågor, tar del av forskning, evidens och trender och översätter på ett pedagogiskt vis det till material som alla medarbetare i kommunen kan ta del av. Emma bidrar därmed starkt till en högre kunskapsnivå bland medarbete inom bland annat skola, fritid och omsorg.

Om priserna

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB. Både medborgare och anställda har varit med och nominerat kandidater.

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: