Länk till startsidan

Nominera kandidater till årets integrationspris

Vet du någon som kämpar för integrationen i Lund? Nu är det dags att nominera kandidater till Lunds kommuns integrationspris 2022. Priset syftar till att uppmuntra insatser som arbetar med att föra människor närmare varandra.

Illustration av händer i många olika färger sträcks uppåt

Lunds kommun stödjer utvecklingen av det internationella och socialt hållbara Lund, främjar integration och ser till att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter. Som en del i det delas integrationspriset ut för att uppmuntra arbete som främjar integration.

Jag vill nominera en kandidat till integrationspriset 

Priset kan delas ut till föreningar, organisationer, företag, nätverk eller kommunala verksamheter i Lunds kommun som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration.

Du kan nominera kandidater fram till den 13 november 2022.

Kriterier för priset

För att få integrationspriset ska den nominerades arbete uppfylla följande kriterier:

  • Främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund.
  • Tar fasta på resurser och möjligheter och baserar inte arbetet enbart på avståndstagande från rasism och diskriminering.
  • Engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor ska ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Lunds kommun.

Pristagaren utses av en jury med representanter från Lunds kommuns Integrationsråd, föregående års vinnare och andra som är insatta i integrationsarbetet i Lund.

Priset består av 20 000 kronor och ett diplom.

Frågor

Har du frågor kring priset eller nomineringen är du välkommen att ta kontakt med Alva Persson, på avdelningen för Hållbar tillväxt.

E-post: alva.persson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: