Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nominerade till medarbetarpriset Innovation klara

I kategorin Innovation kan vi nu offentliggöra de tre slutkandidaterna. Karin Söderqvist, Tuna grundsärskola och Remzi Gashi.

Medarbetarpriset Innovation tilldelas en, eller en grupp, medarbetare som med mod och nytänkande bidragit med lösningar eller smartare arbetssätt som lett till, eller kan leda till, bättre kvalitet och effektivare verksamhet.

Årets nominerade

Karin Söderqvist , skolkurator, barn- och skolförvaltningen

Med stort engagemang för hälsofrämjande och förebyggande arbete har Karin skapat systematik och en röd tråd i skolans värdegrundsarbete – Veberödsvägen. Det är ett stöd för alla som är involverade i verksamheten och är väl integrerat i lärarnas arbete.

Remzi Gashi, vaktmästare, vård- och omsorgsförvaltningen

Remzi är full av energi, gläjde och har en arbetsmoral som få. Hans smeknamn är MacGyver eftersom han med sitt unika tankesätt och lösningsförmåga nästan alltid lyckas lösa de problem som uppstår på bästa möjliga sätt.

Medarbetare och biträdande rektor på Tuna grundsärskola, barn- och skolförvaltningen

Medarbetarna och biträdande rektorn på Tuna grundsärskola har arbetat intensivt för att förbättra kvaliteten på skol- och fritidsverksamheten. De har har haft mod att utmana sig själva och involverat eleverna i arbetet. Det målinriktade arbetet har reslutaterat i en ännu mer givande och rolig skoldag och fritidsverksamhet som är anpassad för individen och ger eleverna möjlighet att testa nya saker, utforska och lära.

Om priserna

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB. Både medborgare och anställda har varit med och nominerat kandidater.

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: