Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bygget av provisoriska idrottshallar drar ut på tiden

Arbetet med att uppföra den provisoriska idrottsanläggningen på Bollhusets parkering, som kommer att få namnet Hedda idrottshall, har inletts men tidtabellen har förskjutits.

Enligt den ursprungliga målsättningen skulle anläggningen vara klar att tas i bruk under hösten men i nuläget ser det ut att dröja till i vår. I nuläget går det inte att säga exakt när, men så snart det finns en säkrare tidtabell kommer den att meddelas berörda verksamheter och uppdateras på lund.se.

Bygget av anläggningen har fått startbesked, markarbeten har påbörjats och leverans av hallarna är upphandlad. Under hösten fortsätter planeringen för att få fram tillräckligt med el till området samt hur och när hallarna ska komma på plats.

När det gäller anslutningen av el arbetar Lunds kommun tillsammans med nätägaren Kraftringen för att få allt på plats så snart som möjligt så att hallarna kan tas i bruk av skolor med flera som är i behov av idrottshallar. Vår förhoppning är att detta kan genomföras under hösten. Själva bygget av hallarna beräknas sedan ta 14-16 veckor.

Hur påverkas undervisningen under tiden?

Fram till dess att hallarna står klara kommer den planerade undervisningen i ämnet idrott och hälsa att bedrivas i tillfälliga lokaler:

  • För Svaneskolans elever har en plan tagits fram för att säkerställa att alla moment i läroplanen kan tillgodoses. Det innebär bland annat att idrott kommer att ske i Lerbäckskolans idrottshall, utomhus och på Högevallsbadet.
  • Hedda Anderssongymnasiet kommer också att kunna uppfylla lagkraven och löser behovet av idrottslokaler i samverkan med Katedralskolan och de andra gymnasieskolorna. Detta kommer ske i befintliga lokaler.

Fakta:

Hallarna – som fått namnet Hedda idrottshall – består av en fullstor hall som är 40 x 20 meter och en mindre hall som är 24 x 16 meter. I hallarna ska det också finnas omklädningsrum, plats för idrottslärare och förråd.

Idrottsanläggningen ska användas av elever på Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. Hedda idrottshall ska också hyras ut till föreningslivet, under den tid som skolan inte använder den.

Uppdaterad:

Dela sidan: