Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund fortsatt bäst bland jämförbara större städer i Svenskt Näringslivs kommunranking

I dag presenterades Svenskt Näringslivs årliga kommunranking ”Lokalt företagsklimat”. Lunds kommun placerar sig på första plats bland jämförbara större städer.

En gågata där flera människor går och cyklar, med butiker på båda sidor om gatan.

– Undersökningen ger oss viktig information om hur vi kan förbättra vår service till Lunds näringsliv. Det tar vi tacksamt med oss i arbetet framåt. Vi ser också att samarbetet inom Malmö-Lundregionen har gett effekt såväl hos oss som andra kommuner, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Enkätundersökning i kombination med statistik 

Rankingen som görs varje år bygger på enkätundersökning bland 162 företag i Lund, i kombination med statistik utvald av Svenskt näringsliv. I kategorin större stad positionerar sig Lund på plats 1 av 12. I jämförelsen mellan landets 290 kommuner tappar Lund 20 placeringar från plats 78 till plats 98. 48 procent av de tillfrågade företagen tycker att företagsklimatet är bra i Lund.

Den fråga som väger tyngst i enkätundersökningen gäller vilket sammanfattande omdöme man vill ge kommunen. Här har lundaföretagarnas betyg till kommunen stigit varje år från 2016 till 2021, men i den senaste mätningen syns en mindre tillbakagång. Även när det gäller tillgången på arbetskraft med rätt kompetens, kommunens undanträngning av privat näringsverksamhet och kommunpolitikernas attityder till företagande har omdömena minskat i Lund sedan förra årets enkätundersökning.

Högt betyg till infrastruktur

Högst betyg ger lundaföretagarna till kommunens mobilnät och bredband samt vägnät, tåg- och flygförbindelser. På dessa områden är Lunds betyg fortsatt högt över genomsnittet i regionen och riket. Mindre nöjda är de med kommunens dialog med och information till företag samt kommunens upphandling, delområden som kommunen dock förbättrat de tre senaste åren och nu ligger nära genomsnittet i riket och regionen.

Lunds kommuns nya näringslivsprogram

För att stärka företagsklimatet önskar företagen att kommunen prioriterar ökad dialog med företagen, arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, ökad förståelse för företagande samt kortade handläggningstider.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, poängterar att många delar som lyfts i rankingen – både i form av styrkor och utmaningar – fångas väl i Lunds kommuns nya näringslivsprogram, som beslutades i våras och ger riktning framöver.

– För lundaföretagarna har de senaste åren präglats av stora och svåra utmaningar, först i form av pandemin, sedan effekter av Rysslands krig mot Ukraina och nu stigande räntor och elpriser. Det är mycket viktigt att de upplever kommunen som en konstruktiv och serviceinriktad partner. Här är näringslivsprogrammet ett viktigt verktyg och inte minst tillgången till mark för att kunna etablera sig och växa i Lund, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).

Undersökning av det lokala företagsklimatet – Svenskt näringsliv

Näringslivsprogram Lunds kommun 2022–2030 Pdf, 496 kB.

Fakta om undersökningen

Rapporten Lokalt företagsklimat består av två delar, en enkätundersökning och statistik. En kommuns rankingplacering beror till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistik som hämtas från UC och SCB. De statistiska faktorerna omfattar jobb i kommunen, företagsamhet, kommunalskatt, marknadsförsörjning och entreprenader.

Enkätundersökningen genomfördes första kvartalet 2022 och besvarades av 32 000 företag i Sverige, primärt medlemmar i Svenskt Näringsliv. 162 företagare från Lunds kommuns besvarade årets enkät som handlade om attityder till företagande, kommunens service samt åtgärder kommunen bör prioritera för att stärka det lokala företagsklimatet.

Lunds kommun använder ”Lokalt företagsklimat” tillsammans med Sveriges kommuners och regioners (SKR) undersökning ”Öppna jämförelser/INSIKT” för att lyssna in och följa utvecklingen av företagens upplevelser av företagsklimatet i kommunen. Undersökningarna kompletterar varandra. SKR:s undersökning vänder sig till företag som haft ett myndighetsärende med kommunen. Svenskt Näringsliv vänder sig primärt till sina medlemsföretag, oberoende om företaget haft kontakt med kommunen eller inte.

Uppdaterad:

Dela sidan: