Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

BASE tittar på självkörande bilar för Brunnshög

Självkörande elbilar i Brunnshög? Ja, det tror pilotprojektet BASE snart blir verklighet. Tanken är att fordonen ska delas av flera personer – tänk typ skolbuss i miniformat - och transportera både människor och saker.

Grå bil i två plan, med stora fönster, står parkerad framför en industribyggnad.

BASE står för Brunnshög Automated Sustainable Electromobility där bland andra NEVS (svensk utvecklare av elfordon) och Brunnshögsgruppen igår. De undersöker hur bilismen kan minskas genom självkörande, delade elfordon vilka sammanfogas med den befintliga kollektivtrafiken.

– Ska vi gå i täten för klimatanpassningen måste vi satsa på hållbar mobilitet och effektiva transporter. Då är autonoma fordon i kombination med digital infrastruktur en nyckel, säger projektledare Anders Bengtsson.

Som att boka tvättstugan

Brunnshögs tredjedelsmål är tydligt och jämfört med resten av Lund är normtalet för biltrafik något lägre. Det beror delvis på spårvägen. Högst en tredjedel av trafiken till och från området får ske med privata bilar. Oavsett om det gäller skjuts till barnens träning, leverans av hämtmat eller söndagsutflykt. Utmaningen för BASE blir att hitta komplement som fungerar och passar de boendes behov och önskemål.

- Vi vill kunna koppla ihop fordonen med digitala plattformar så att de boende kan boka sin resa precis som de bokar en tvättstugetid, säger Anders Bengtsson.

Vill du veta mer om Brunnshög?

I nordöstra Lund byggs Brunnshög – en ny stadsdel med 40 000 boende och arbetande.

Brunnshög

Uppdaterad:

Dela sidan: