Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hälsans stig ska rustas upp

Hälsans stig har funnits länge i Lund men behöver rustas upp. I höst arbetar vi med att förbättra bland annat underlag, skyltning och tillgänglighet.

Äldre person promenerar med stavar på en grusgång i ett naturområde.

Kommunfullmäktige har beslutat att 2 miljoner kronor ska användas för hälsoinriktade satsningar riktade mot äldre och personer med funktionshinder under 2022. Pengarna fördelas på flera nämnder, bland annat till tekniska nämnden som ansvarar för åtgärder på Hälsans stig.

Hälsans stig är ett internationellt friskvårdskoncept som representeras av Riksförbundet HjärtLung i Sverige. Enligt Riksförbundet finns det 130 Hälsans stig runt om i Sverige. Slingorna ska vara välskyltade och lätta att ta sig fram på. Sedan tidigare finns en 12 km lång Hälsans stig i Lund som nu ska ses över för att inspirera fler att motionera för bättre folkhälsa.

Staden har förändrats sedan Hälsans stig anlades i Lund. Väder och vind har påverkat skyltar och underlaget har blivit sämre på en del sträckor. I höst ska hela sträckan ses över så att det blir lättare att hitta och ta sig fram, men också lättare att sätta sig ner och ta en paus. Det kan även bli mindre omdragningar av slingan som idag är betydligt längre än i de flesta andra kommuner.

Naturkartan, som visar nuvarande sträckning av Hälsans stig

Motionsspår och vandringsleder

Uppdaterad:

Dela sidan: