Länk till startsidan

Prata säker spårväg med Lunds kommun 31 augusti

Spårvagnarna har gett trafikanterna i Lund mer att hålla reda på och ytterligare en lag att följa. Lunds kommun och Skånetrafiken har informerat om det nya trafikslaget, men budskapen behöver repeteras. Lund är en inflyttningskommun och just nu fylls staden av nya studenter. På onsdag 31 augusti finns personal på plats vid spårvagnshållplatsen utanför Universitetssjukhuset kl 10-13. Välkommen!

En varningsskylt med spårvagn på i närbild

Lunds kommun och Skånetrafiken, som ansvarar för spårväg respektive trafik, följer noga rapporteringen om avvikelser och tillbud. Tillbuden har minskat sedan starten men det finns fortfarande trafikanter som chansar när de ska korsa spårvägen. Sedan tidtabellskiftet i augusti behöver alla som går, cyklar eller kör bil vänja sig vid att spårvagnen passerar var tionde minut i rusningstrafik.

Spårvagnen har förtur – och olika trafiksignaler

Spårvägskorsningar kan se olika ut, en del har trafiksignaler, andra inte. Som fotgängare behöver du bara vänta till det röda ljuset släckts. Som bilist möter du två sorters signaler: antingen gult-rött-grönt som en vanlig trafiksignal, eller att ljuset först blinkar gult, blir rött när spårvagnen ska passera och sedan släcks helt. Den allra viktigaste regeln av alla, att spårvagnen har förtur på samma sätt som ambulans och andra utryckningsfordon, behöver också bli mer känd. Spårvagnen kan inte väja – övriga måste vänta.

Prata med oss!

Det finns information om spårvägen på flera ställen men Lunds kommun och Skånetrafiken vill gärna möta dig som är ute i trafiken, svara på frågor och höra vad som kan bli bättre. Du kan också få veta hur det är att arbeta med spårvägen som trafikingenjör och driftingenjör, utredningsman och en spårvagnsförare – som alla finns på plats onsdag 31 augusti klockan 10.00-13.00 vid spårvagnshållplatsen utanför Universitetssjukhuset.

Uppdaterad:

Dela sidan: