Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fler ska få möjlighet att bygga eget hus

Många vill bygga egen villa eller radhus i Lund men får vänta länge i kommunens tomtkö. Under de senaste tio åren har färre än tio tomter per år kunnat erbjudas till sökande i kön. Efter ett beslut tidigare i sommar ska det nu skapas fler så kallade fribyggartomter.

Ett hus under uppbyggnad, med cementplatta och reglar som står upp.

Beslutet i tekniska nämnden den 21 juni innebär att kommunen ska verka för att det skapas fler fribyggartomter, både i befintliga områden och i ett antal utbyggnadsområden: Södra Råbylund etapp III söder, Stångby Väster II, Stångby Söder, Revinge norr samt Veberöd Idalafältet.

Kommunen har som mål att skapa en variation av bostäder men måste också utnyttja värdefull mark på bästa sätt. Småhusproduktionen har legat på en mycket låg nivå under de senaste åren. Totalt har cirka 450 småhus påbörjats sedan 2015 vilket motsvarar cirka 5% av de påbörjade bostäderna i kommunen. Det finns färre småhus i Lunds stad än i kommunens mindre tätorter. Störst andel småhus har Torna Hällestad med 100 % och minst andel har Lund med något mindre än 20 %.

För att hushålla med marken har kommunen tidigare provat ett koncept med fribyggarradhus, vilket kan bli aktuellt i fler områden.

Tomtkö för privata bostäder

Fakta om fribyggartomter

  • En normalstor fribyggartomt i Lund är cirka 500 till 700 kvadratmeter stor. En fribyggarradhustomt kan komma ner till cirka 300 kvadratmeter.
  • Fribyggartomterna utses inom färdiga eller pågående detaljplaneområden.
  • Vad som kan byggas på fribyggartomterna bestäms av gällande detaljplan.
  • Priserna för fribyggartomter i Lunds kommun är marknadsmässiga och fördelas efter tid man stått i tomtkön.
  • I dagsläget står cirka 1 750 personer tomtkön. Avgiften är 400 kr/år och anmälan görs på lund.se. Det är längre kötid för tomter i Lunds stad än i de mindre tätorterna.
  • Fribyggartomter är avsedda för eget boende och för permanent bruk.

Uppdaterad:

Dela sidan: