Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund tredje bästa cykelfrämjarkommun

I Cykelfrämjandets årliga kommunranking hamnar Lunds kommun på en hedrande tredje plats. Årets bästa cykelfrämjarkommun är Helsingborg och näst bästa Trollhättan, som båda har gjort stora investeringar i cykelinfrastrukturen under det gångna året. Stort grattis till dem!

Cyklande glada barn i grupp fotograferade framifrån.
Kommunvelometern mäter bland annat investeringar för cykelinfrastruktur, information och marknadsföring och organisation och uppföljning.

Fler ska cykla mer

En cyklande befolkning har både hälso- och klimatvinster. Många kommuner i Sverige arbetar därför för att fler ska cykla mer. Genom att delta i Cykelfrämjandets kommunranking får kommunerna en uppfattning om sina styrkor och svagheter som cykelkommun. Man får också en möjlighet att jämföra sitt eget arbete med andra kommuners och lära av varandra. Kommunvelometern lyfter fram de kommuner som arbetat bäst med cykelfrämjande åtgärder under det gångna året utifrån bestämda kriterier.

Lund, som i år deltar för tolfte året i rad, har länge hållit sig i toppen och flera gånger rankats som bästa cykelfrämjarkommun. Årets tredjeplacering motiveras med att Lund är duktiga på information- och marknadsföringsåtgärder samt organisation och uppföljning.

Om Kommunvelometern

Cykelfrämjandets Kommunvelometer mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential. Lund ingår i kategorin större kommuner med över 100 000 invånare.

Cykelfrämjandet

Cykla i Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: