Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Har du fått SCB:s medborgarundersökning?

I dagarna får 178 754 svenskar SCB:s medborgarundersökning. Du som utvalt medborgare i Lunds kommun får svara på hur det är att leva och bo i kommunen.

Drönarbild från Dalby

Det finns bland annat frågor om vilket inflytande medborgarna upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för vår verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november Resultaten presenteras i december.

Har du inte fått undersökningen?

Du kan ändå tycka till om hur det är att bo i Lunds kommun.

Vi vill ta del av dina synpunkter

Uppdaterad:

Dela sidan: