Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Brunnshög växer och är en attraktiv plats för skolor att etablera sig på. Nu planeras det för en ny för- och grundskola med internationell inriktning med plats för drygt 400 elever. Men platsen är inte ny, här gick barn i skolan redan på 1800-talet.

Svartvitt fotografi från 1950-tal på den gamla skolbyggnaden och skolgården.
Den gamla skolbyggnaden som brann ner 2015.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en skola och förskola i centrala Brunnshög, mellan Vektorgatan och Odarslövsvägen, väster om Brunnshögs gård. I området låg tidigare en gammal skola, där det gick elever fram till mitten av 1900-talet.

Enligt en kulturmiljöinventering från 2012, hade den gamla skolmiljön ett stort kulturhistoriskt värde och borde bevarats. Tyvärr brann skolbyggnaden ner 2015 och övriga komplementbyggnader har förfallit och rivits.

Det är Lund International School, som idag hyr lokaler på annan plats i Lund, som vill bygga en ny skola för barn från 3 till 16 år.

Här kommer 400 elever få en stor skolgård som följer de föreslagna riktlinjerna för skolgårdar och förskolegårdar som bland annat vi i byggnadsnämnden godkänt. Utöver den planerade skolgården ligger både Kunskapsparken och Nobelparken inom 300 meter från planområdet.

Skolan kommer vara flera sammanbyggda huskroppar i en till tre våningar. Förskolans envåningsbyggnad planeras bli knappt 600 kvm och skolans trevåningsbyggnader på cirka 5000 kvm.

Den nya skolan kommer anpassas efter dagens behov men tanken är att bevara så mycket som möjligt av det gamla som finns kvar på platsen. Bland annat kommer de flesta av områdets stora träd och en del av den gamla riksvägens betong bevaras.

Det har redan genomförts arkeologiska undersökningar och fynden är omhändertagna. I närområdet hittades bland annat spår av 6 000 år gamla boplatser och fynd av pollen och sädeskorn från tidig bondestenålder. Skulle det påträffas fornlämningar i samband med markarbeten kommer arbetet avbrytas omedelbart för vidare utredning.

Detaljplanens har samråd i av september, då är det möjligt att lämna synpunkter på planerna.

Uppdaterad:

Dela sidan: