Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samverkan för att motverka människohandel och prostitution i Lund

Den 19 augusti ordnar Lunds kommun i samarbete med polisen ett frukostseminarium för en rad aktörer i syfte att öka samverkan för att motverka människohandel och prostitution i Lund.

Centrum gågatan

Människohandel och prostitution ökar i Sverige. Socialtjänsten har tillsammans med polisen börjat undersöka förekomsten i Lunds kommun. Arbetet sker just nu inom ramen för ett projekt ”Stad för stad” som leds av Frälsningsarmén i Helsingborg och finansieras av Länsstyrelsen.

– För att lyckas med kartläggningen och det fortsatta arbetet mot människohandel är vi beroende av att samverka med andra aktörer, förklarar Camilla Eskilsson, utvecklingssekreterare på socialförvaltningen i Lunds kommun. Därför bjuder vi nu in hyresvärdar, fastighetsägare, hotell, miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen, brandkåren, Lunds universitet och den ideella sektorn till ett frukostmöte där de får information och möjlighet att delta i ett nätverk kring dessa frågor.

Människohandel som begrepp omfattar bland annat prostitution, arbetskraftsexploatering, sugardejting och hushållsarbete. Särskilt sårbara grupper kan vara flyktingar, utsatta EU-medborgare, personer i hemlöshet, barn och unga, personer med beroendeproblematik eller ekonomiska svårigheter och personer som arbetar på thaimassage- eller nagelsalonger.

Frukostseminariet sker den 19 augusti klockan 8.30–10.30 på Domkyrkoforum i Lund. Föreläsare är Emma Cotterill från Frälsningsarmén samt företrädare för socialtjänst och polisen i Lund.

Om pilotprojektet Stad för stad

Projektet Stad för stad startades i Lund våren 2022 med målet att kartlägga förekomsten av människohandel i Lund samt upprätta en handlingsplan för samverkan mellan socialförvaltningen, polis och andra samhällsaktörer i dessa frågor. Projektet drivs i samarbete mellan socialtjänst och polis.

Stad för stad är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne, Frälsningsarmén och Mittuniversitetet i Östersund, som syftar till att öka den lokala förmågan att upptäcka, förebygga och motverka människohandel och prostitution i Sverige.

Kontaktperson vid frågor

Camilla Eskilsson, utvecklingssekreterare, socialförvaltningen, telefon 046-359 68 77, e-post camilla.eskilsson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: