Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun - nästan fossilbränslefri!

I sammanlagt sju år har sju skånska kommuner arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria. De har minskat sina växthusgasutsläpp med 73 procent och nått 98 procent fossilfrihet.

Lunds kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” är ett fortsättningsprojekt som byggt vidare på resultat från det arbete som genomförts under 2016–2018. När det första projektet startade var Lunds kommun 85 procent fossilbränslefritt, vilket var en väldigt bra siffra då. Nu ligger kommunen på 99,3 procent!

I projektet har kommunen bland annat arbetat fram ett koncept för mobilitetstjänster och fordonspooler. Det har varit viktigt för att möjliggöra ökat delande, men har också bidragit till effektivisering av hela fordonsflottan och av resor i tjänsten generellt.

Vill du också bli fossilbränslefri?

fossilbranslefriakommuner.se finns erfarenheter, tips och verktyg samlade. Surfa gärna in där för att inspireras av kommunerna! Här hittar du även slutrapporten.

Kommande aktiviteter i projektet

Välkommen på frukostwebbinarier - lyckas med klimatarbetet i din kommun! Här får du konkreta tips och möjlighet att ta del av både värdefulla erfarenheter och fallgropar man bör undvika.

15 september

Vikcyklar och webbmöten – hur får vi bort de sista fossila tjänsteresorna?

Ett webbinarium om olika sätt att minska växthusgasutsläppen från tjänsteresorna, genom exempelvis mobilitetspooler, klimatsmarta elevresor, smart hantering av tjänstecyklar och goda förutsättningar för webbmöten.

29 september

Från plastbanting i skolkök till återbruk av byggmaterial – hur kan en kommun börja arbeta med klimatsmart konsumtion?

Ett webbinarium som även lyfter erfarenheter av miljöspendanalyser, förlängd livstid för IT-produkter, minskat antal leveranser och arbete med matsvinn och försäljning av överbliven mat, bland annat.

3 oktober

Fossilfria transporter och entreprenader bortom HVO – eller? Hur skapas en fossilfri fordonsflotta? Hur upphandlas fossilfria entreprenader? Vilket är framtidens drivmedel?

Ett webbinarium om kommuners möjligheter att fasa ut fossila bränslen i en tid av stigande priser på drivmedel.

Uppdaterad:

Dela sidan: