Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Var försiktig vid grillning och eldning

Det är just nu väldigt torrt och risken för skogsbrand är hög i Lunds kommun. Kommunen avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark.

Eldplats i naturen

Om du ändå vill grilla är det viktigt att vara mycket försiktig:

  • Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Se lista nedan.
  • Använd kol eller briketter när du grillar.
  • Undvik att elda ved, gräs, ris, grenar etc. då det finns risk att gnistor sprids och orsakar bränder.
  • Om du använder sprit- eller gasolkök bör det placeras på en icke brännbar yta.
  • Använd endast grillar som inte kan ge värmeledning till marken, t.ex. grillar på ben/stativ. Grillen bör placera på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
  • Undvik engångsgrillar då dessa står direkt på marken och kan antända underlaget.
  • Undvik att använda vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar.
  • Undvik att anlägga bål eller elda i egen trädgård.

Grillplatser

Uppdaterad:

Dela sidan: