Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter från 1 augusti 2022

Säljer du tobaksfria nikotinprodukter i Lunds kommun? Från den 1 augusti 2022 behöver du göra en anmälan till oss på Lunds kommun för att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen reglerar försäljningen för att minska de hälsorisker som ett bruk av tobaksfria nikotinprodukter kan medföra.

Försäljning tobak och nikotinprodukter

För dig som driver försäljningsställen där produkter av detta slag säljs, eller som planerar att börja sälja dem, gäller att du från den 1 augusti 2022 måste anmäla försäljningen till Lunds kommuns tillståndsenhet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur företaget arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för köp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av varorna uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Du hittar all information om hur man anmäler på lund.se/tobakofolkol

Uppdaterad:

Dela sidan: