Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

I år är Lund tillbaka i Almedalen

Efter två års uppehåll är det dags för Lunds kommun att medverka i Almedalen igen. I år fokuserar kommunen bland annat på samtal om ungdomsdemokrati. På temat arrangeras seminariet ”Har ungdomar verkligen makt att påverka?"

Dammen i Visby på Gotland

Under måndagen 4 juli i Almedalen arrangerar kommunen ett seminarium med fokus på ungdomsdemokrati. Student- gymnasie- och skolstaden Lund har i många år jobbat aktivt med att skapa forum för ungdomsdemokrati och vill ta steget vidare i det arbetet.

– Vi i Lund har höga ambitioner och vill fortsätta förbättra möjligheten för ungdomar att påverka kommunens och samhällets utveckling. Vi vill nu ta ytterligare ett steg i arbetet med att engagera och tillvarata all den kunskap och erfarenhet som finns hos Lunds barn och unga. Hur vi ska göra det är något vi kommer att diskutera på seminariet, säger Philip Sandberg (L), ordförande i Lunds kommunstyrelse.

Samtalet kommer lyfta diskussionen kring hur ungdomsinflytande kan stärkas på nationell, lokal och europeisk nivå och hur nya mötesformer kan öka engagemang och möjlighet att påverka. Seminariet tar plats i Donners eventhall i Visby på EU-kommissionens scen. Samtalet kommer att modereras av Cecilia Nebel och kommer att livesändas på Facebook och Youtube.

Samtal med fokus på samarbeten och utveckling

Utöver seminariet arrangeras ett par rundabordssamtal där företrädare för kommunen får chansen att möta andra aktörer och samtala kring fokusfrågor för olika förvaltningar i kommunen, till exempel hållbara organisationer, samordnade servicetjänster och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Politiker och tjänstemän från Lunds kommun kommer också att ingå i andra arrangörers seminarier samt möta och samtala med regionala och nationella makthavare, investerare och intressenter. Syftet med samtalen i Almedalen är att hitta samarbeten och utbyta erfarenheter och kunskaper för att kunna utveckla kommunens verksamhet tillsammans med andra.

– Vi åker till Almedalen av flera anledningar. Vi gör det inte minst för att lyfta en, för Lunds kommun, rad viktiga frågor i både seminarier och andra möten. Men det är också ett viktigt kompetensutvecklingstillfälle där vi kan lära av andra, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Fakta

  • En delegation bestående av ledande politiker och tjänstemän deltar under veckan för att sätta fokus på viktiga frågor för Lunds kommun.
  • Lunds kommun arrangerar seminariet "Har ungdomar verkligen makt att påverka?". Seminariet hålls på måndag 4 juli klockan 11.00-11.45 i Donners eventhall, Mellangatan 9, Visby. Läs mer om seminairet och vilka som deltar i Almedalens programkalender.
  • Tidigare år har Öresundshuset arrangerats tillsammans med Malmö Stad och Region Skåne men i år kommer samtal och diskussionsforum att äga rum i Lundahuset där delegationen har sin hemvist.

Länkar till livesändningen av seminariet 4/7 kl.11

Se livesändningen via EU-kommissionens Facebooksida
Se livesändningen via EU-komissionens Youtubekanal


Uppdaterad:

Dela sidan: