Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds spårväg vinner Årets stadsbyggnadsprojekt 2022

Priset, som delas ut av Föreningen Sveriges Stadsbyggare, är en utmärkelse för att uppmärksamma projekt som bland annat visat på förnyelse och samverkan. Spårvägen mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordost.

Grön spårvagn kör på gräsbeklätt spår.

Spårvägen invigdes i december 2020, och längs den 5,5 kilometer långa sträckan med dubbelspår finns nio hållplatser. Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi. I förra veckan tillkännagavs att spårvägen vunnit ännu ett pris – Årets stadsbyggnadsprojekt 2022. Utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt är avsedd för att uppmärksamma ett projekt i Sverige, som visat på förnyelse och samverkan inom stadsbyggandet, med fokus på helhetssyn och hållbar kommunalteknik och samhällsbyggnad.

Spårvägen är utformad för framtiden

Motiveringen från Föreningen Sveriges Stadsbyggare lyder:

"Att planera och bygga en spårväg är ett omfattande och utmanande stadsbyggnadsprojekt i en modern stad. Särskilt i en stad som Lund med en historisk och känslig miljö.

Projektet är ett ekonomiskt stort projekt med en krävande förhandlingsprocess med olika intressenter. Detta har inneburit lång tid från idé till förankring, finansiering och genomförande vilket krävt en stor uthållighet av alla inblandade.

Att bygga en spårväg på 2000-talet är en visionär infrastrukturlösning för att möta framtidens möjligheter att utveckla staden och tillgodose många intressen som samverkar för att fortsatt utveckla Lund som en attraktiv stad i regionen där tillgänglighet och hållbarhet tillgodoses.

Spårvägen i Lund är utformad för framtiden och som på sin sträckning från Lunds centralstation till de nya stadsdelarna knyter samman stadens centrum och centralstationen med Lunds sjukhus, universitet, högskolor, forskningsanläggningar samt med både nuvarande och framtida bostadsområden.

Efter inledande problem med spårvagnarnas teknik och lågt resande under pandemin har under det senaste året problemen åtgärdats, resandet har gått upp och resenärernas nöjdhet är hög. Utformning av spåranläggningen med gräsbeläggning och estetiskt väl utformade hållplatser har höjt kvalitén på stadsmiljön i spårvägens sträckning.

Sammantaget är projektet väl genomfört och har givit ett tillskott till stadsmiljön och en bra service för resenärerna.

Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Spårvägen i Lund till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2022."

Spårvägen har prisats tidigare

År 2021 utsågs spårvägen till vinnare i Trafikverkets arkitekturpris, med motiveringen "Vinnaren är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer."

Lunds spårväg vinner arkitekturpris

Vill du veta mer?

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Spårvägen Lund C till ESS

Uppdaterad:

Dela sidan: