Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Betygsresultaten fortsatt stabila för Lunds nior

Lunds kommuns nioendeklasser får fortsatt höga betygsresultat, enligt preliminär statistik från kommunens verksamhetssystem.

Elever går uppför stora trappan

Vi lämnar ännu ett läsår bakom oss som präglats av pandemi och som inneburit utmaningar för Lunds kommunala grundskolor. De första analyserna av betygen för årskurs nioelever i Lunds kommun visar på fortsatt höga resultat. Statistiken är preliminär och kan komma att justeras marginellt. Även lovskolan kommer att påverka resultatet.

Meritvärde i årskurs 9

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 har sjunkit från 252 poäng vårterminen 2021 till 248 i år. Det maximala värdet är 340 meritvärdespoäng vilket motsvarar betyget A i 17 olika ämnen. Både pojkarnas och flickornas meritvärde har tappat något i år i jämförelse med tidigare år och skillnaden mellan pojkar och flickor blivit mindre.

Andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har sjunkit från 92 procent till 89 procent.

Behörighet till gymnasieskolan

De nationella siffrorna från Skolverket har inte kommit för våren 2022. Förra våren låg det genomsnittliga meritvärdet för Sveriges alla niondeklassare på 232 poäng.

– Lunds kommun ligger fortfarande högre än förra årets nationella statistik. Men vår drivkraft och målsättning är att alla elever ska lyckas i skolan. Det är vårt uppdrag – hela vägen från huvudmannanivå till arbetet i klassrummet, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun.

Nu fortsätter analysen av betygsresultaten, både på övergripande nivå och på skolnivå. Därefter sätts olika åtgärder och stöd in, däribland att undervisningsinnehåll justeras för att förbättra måluppfyllelsen hos eleverna.

Uppdaterad:

Dela sidan: