Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Flygblad till Lundabor polisanmält

Ett antal Lundabor har kontaktat kommunen angående ett anonymt flygblad som de fått i brevlådan. Flygbladet är formgett på ett sådant sätt att det kan tolkas som att det kommer från Lunds kommun, vilket det inte gör.

Innehållet handlar om misstänkt penningtvätt och organiserad brottslighet och riktas mot en viss yrkesgrupp i Lund. Det är oklart vem/vilka som ligger bakom det och vad syftet är.

Vi vill vara tydliga med att flygbladet inte kommer från kommunen. Flygbladet är polisanmält och ärendet hanteras nu av polisen.

Uppdaterad:

Dela sidan: