Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt utgångsläge när Science Village ska växa

Science Village Scandinavia ABvill bygga högt, upp till 35 våningar. Nu ska kommunen avgöra om det är möjligt och samtidigt undersöka hur de nya förutsättningarna för området påverkar planerna. Stadsbyggnadskontoret ska ta fram en detaljplan och samtidigt ett planprogram för de mer övergripande frågorna.

Solig gatumiljö med uteservering, en spårvagn kör förbi  och en drönare levererar ett paket.

Science Village Scandinavia AB (SVS) vill fortsätta utveckla Science Village vid ESS och MAX IV och har satsat högt. I deras förslag är de flesta av husen mellan 8 och 15 våningar och den högsta byggnaden på hela 35 våningar.

Tanken är att detaljplanen ska binda samman tidigare planlagda delar av Science Village till en sammanhängande helhet. I de planerade byggnaderna kommer det att forskas och hållas högre utbildning. Men det kommer också finnas anledning för fler att ta sig hit. Det kommer att byggas hotell och finnas möjlighet för restauranger att etablera sig. Inom planområdet planeras även för ett större torg. Ambitionen är att skapa förutsättningar så att området ska leva även efter att forskare och studenter gått hem.

Den huvudsakliga inriktningen i förslaget från SVS överensstämmer med ramprogram och fördjupningen av översiktsplanen från 2013 även om exploateringsnivån i förslaget är betydligt högre.

Men sedan kommunen gjorde den mer övergripande planeringen 2013 har flera betydande förutsättningar såväl utanför som inom planområdet förändrats. Bland annat har beredskapszonen kring ESS fastställts och det planeras för en ny storskalig forskningsanläggning utöver MAX IV och ESS, en så kallad frielektronlaser. Frielektronlasern kräver en underjordisk tunnel längs E22 från MAX IV, under Vindarnas park fram till nya byggnader vid ESS. De nya byggnaderna hamnar inom markreservatet för den planerade på- och avfarten Trafikplats ESS. En eventuell flytt av Trafikplats ESS kan påverka hur byggnader kan placeras inom den nya detaljplanens.

Utöver det har Lunds universitet meddelat att de har avsikten att genomföra en mer omfattande etablering på Science Village än vad som tidigare var planerat. Hur mycket av universitetets verksamhet som kommer att flytta hit bedömmer stadsbyggnadskontoret som en nyckelfråga för hur detaljplanen ska utformas och helt avgörande för hur helheten upplevs.

Stadsbyggnadskontoret kommer att påbörja utredningar och planeringsarbete i höst. När planerna är klara beror helt på vad utredningarna visar.

Uppdaterad:

Dela sidan: